A•dust15

Der Trockenstaubfilter A•dust von Absolent basiert in jeder Hinsicht auf der neuesten und effektivsten Filtertechnik. Er ist ein kompaktes Filtergerät mit automatischer Druckluftreinigung, dass sehr gut für Installationen mit kontinuierlichem Betrieb geeignet ist. Je nach Partikeltyp und -belastung bewältigt A•dust Anwendungen mit einem Luftvolumenstrom von bis zu 17000 m³/h.

Kategorie:

Produktinformation

A•dust15

Trockenstaubfilter

Anwendungsbereich

Mehr

Technische Information

A•dust15

Patenterad Down-flow teknik ger bättre filterrensning.

Absolents Adust är förmodligen det enda stoftfiltret i världen som utnyttjar ”down-flow” tekniken fullt ut. Med ”down-flow” menas att man har en nedåtriktad luftström inuti filterenheten. Tack vare denna kan partiklarna följa med luftströmmen för att nå stoftbehållaren.  På marknaden finns idag stoftfilter med liggande patroner som också kallas down-flow filter.  I dessa kan det lätt ansamlas stoft på filterpatronernas ovansida, vilket gör att den effektiva filterytan minskar drastiskt. Absolent har valt lodrätt hängande patroner, vilket ger ett maximalt utnyttjande av filter-arean.

Kontruktion

Adust är en robust, svetsad och kompakt konstruktion, som tar minimal golvyta i anspråk. Filtret levereras färdigmonterat och med en pulverlackerad exteriör yta som pryder verkstadsgolvet.

Funktion

Stoftbemängd luft sugs in på filtrets ovansida. De tyngsta partiklarna faller direkt ner i stoftbehållaren. De lättare partiklarna sugs vidare till filterpatronerna där stoftet fastnar. Den filtrerade luften sugs sedan ut av fläkten, som är placerad externt och beställs separat.
Då tryckfallet över filterpatronerna överstiger det inställda värdet öppnas ventilerna och en tryckluftspuls gör att stoft som fastnat på filterytan lossnar och faller ned i stoftbehållaren.

Service och underhåll

Den stora serviceluckan gör servicearbeten till enkla och snabbt avklarade operationer. Filterpatronerna är försedda med spännanordning som lossas utan verktyg och patronerna kan lyftas ut.  För Absolent är miljön en viktig aspekt, filterpatronerna är därför tvättbara och får därigenom en lång livslängd.

Teknisk info Metric Imperial
Höjd 3945 mm 155.2 in
Bredd 1429 mm 56.2 in
Djup 1414 mm 55.6 in
Vikt 820 kg 1808 lbs
Max. luftflöde 17000 m³/h* 10006 cfm*
Antal filterpatroner 15 st 15 st

* The airflow is conditional on the type of particles to be filtrated.

Angebot